Coi sự hợp khắc giữa nữ 1989 và nam 1980

Gia chủ muốn biết nữ 1989 Kỷ Tỵ hợp hay khắc nam 1980 Canh Thân? Nhằm biết được tuổi hai người khi hợp tác làm ăn có hợp nhau không? Nếu hợp thì công việc làm ăn sẽ thuận lợi hanh thông, phát tài phát lộc. Ngược lại sẽ gặp phải nhiều khó khăn, bất lợi trong việc kinh doanh làm ăn. Cần sớm tìm cách hóa giải để tránh đi những điều không mong muốn.

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nữ Kỷ Tỵ và nam Canh Thân

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1989
Kỷ Tỵ
Đại Lâm Mộc
Tốn
Mộc
1980
Canh Thân
Thạch Lựu Mộc
Khôn
Thổ

Đánh giá sự xung khắc giữa nữ Kỷ Tỵ và nam Canh Thân

Để xem sự hợp khắc giữa 2 tuổi cần xem xét trên nhiều yếu tố. Đó là thiên can, địa chi, thiên mệnh năm sinh và cung mệnh. Từ đó mới đem ra kết luận là tuổi gia chủ và đối tác có hợp nhau hay không? Cụ thể nội dung sau sẽ xem hợp tuổi làm ăn cho nữ sinh năm 1989 Kỷ Tỵ và nam sinh năm 1980 Canh Thân.

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Đại Lâm MộcThạch Lựu MộcBình (Không xung khắc)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
KỷCanhBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
TỵThânTam hình (Xấu)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
TốnKhônNgũ quỷ (không tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
MộcThổTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá sự xung khắc nữ Kỷ Tỵ và nam Canh Thân

2
Tuổi 2 bạn cực kỳ khắc nhau. Hãy xem xét kỹ

Nội dung trên hỗ trợ xem tuổi làm ăn cho nữ tuổi Kỷ Tỵ 1989 và nam tuổi Canh Thân 1980. Hi vọng qua đây gia chủ đã biết được tuổi hai người hòa hợp hay xung khắc nhau? Nếu đang hợp tác làm ăn chung mà tuổi xung khắc nhau thì cần sớm tìm biện pháp hóa giải. Nhằm hạn chế những rủi ro, bất lợi có thể xảy đến.

Xem hợp tuổi làm ăn các tuổi khác: